נ"ך יומי
ישיבת  אורות הזורעים
בעקבות המצב,
עוברים ללימוד וירטואלי
כל יום ב- 10:00 לימוד בזום: (מעודכן לפני כל שיעור)