top of page

חשק נטיעת אילנות

הרב קוק, מעבר להיותו הוגה דעות ורב חשוב, נגע בכתביו
גם בעניינים סביבתיים, ובפתגם שכתב לחודש שבט,
צייר לנו את נטיעת העצים בגוון סביבתי אוניברסלי:

'חשק נטיעת אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים'.

אנשים אוהבים סביבה ירוקה, מלאה בעצים ונקייה מזיהומים,
והאהבה הזו לא נובעת מרצון אגואיסטי וזמני,
אלא מהסתכלות קדימה אל טובת הדורות הבאים.

 

"אני אוהב ירוק בעיניים, ויש לי 'חשק' לנטיעת אילנות.
אני מקווה שהשיר החדש יעשה גם לכם חשק
ותרקדו אתו לשתול עץ, ולשמור על הטבע המקסים שיש לנו..."

bottom of page