חד גדיא

חד גדיא הוא לא סיפור תמים, ולא לחינם הוסיפו אותו להגדה של פסח. הגדי שנאכל על ידי החתול מייצג את עם ישראל שנקנה על ידי 'אבא' – אבינו שבשמיים, ועבר בגלות מיד ליד, עד שהגיע ממש עד שערי מוות – ובסוף הסיפור מתברר שיש כוח חזק מכל הכוחות, והוא "מטפל" בכל מי ששלח ידו בגדי.