October 19, 2017

הכל התחיל באיזה קורס לאבטחה שעברתי לפני הרבה שנים:

מעבר למטווחים שעברנו ולשיעורי קרב מגע, היתה לנו שיחה עם מומחה לתקשורת.

הוא רצה להסביר לנו עד כמה המפגש בין שני אנשים עשוי להיות מבלבל,

וכמאבטח אתה חייב להיות מאוד זהיר בפרשנות של ההתנהגות של האדם שמולך –

לא כל מי שמתנהג ב...

Please reload

ארכיון
Please reload

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square